Yaşam Çocuk

Yaşam Çocuk
Çocuk Dünyası

Sayfalar

20 Temmuz 2010 Salı

"Dünyada 600 milyon yaşlı insan var"

"Dünyada 600 milyon yaşlı insan var"

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK) Başkanı Kemal Aydın, ''Dünyada 600 milyon yaşlı insan var, önümüzdeki 30 yılda bu rakam 2 milyara çıkacak" dedi.
Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK) Başkanı Kemal Aydın, DUNYAK ve Adana Valiliğinin işbirliği ile Pozantı ilçesinde düzenlenen ''Akdeniz Yaşlanma Forumu Çalıştayı''ndaki konuşmasında, konseyin 2009 yılında kurulduğunu ve 190 ülkede yapılanma çalışmasını tamamladığını bildirdi.

DUNYAK'ın Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların yaşlanma ile ilgili politika ve programlarının bölge, ülke, il ve ilçelerde uygulanması için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:
''Konsey çatısı altında ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek tedbirlerin alınmasına katkı sunmak istiyoruz. Buradaki yaşlı sözünden kastımız yaşlanmış insanlar değildir. Yaşlanma anne karnında başlar, ölünceye kadar da devam eder. Bugün dünyada 600 milyon yaşlı insan var, önümüzdeki 30 yılda bu rakam 2 milyara çıkacak. Bu süreçte yaşlanma sürecine en iyi yaşam alanlarını yaratan ülkeler bu çabalarının sonuçlarını turizm geliri olarak göreceklerdir.

Yaşanabilir yaşam alanları yaratmakla kalmayıp yaşlılara en iyi bakım hizmetini verecek ara elemanı yetiştirmek zorundayız. Ancak, bu konuda Türkiye'nin önemli bir eksiği olduğunu görüyoruz. Oysa, bugün binlerce üniversite mezunu gencimiz işsiz gezerken, sosyal hizmetler alanında yetişmiş elemanımız yok. Bu nedenle, üniversitelerimizle görüşmeler yaparak bu alanda meslek yüksek okullarına bölümler açılmasını, hatta Sosyal Hizmetler Üniversitesi kurulmasını öneriyoruz.''
Aydın, bu çalıştayla, Adana Yaşlanma Komitesi oluşturularak bölgede yapılacak çalışmalar ile ''Sağlık Turizmi'' ile ''Yaşlanma Mastır Planları''nın alt yapısının oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, böylelikle ilçe, il ve bölge ilgili kurumlarla işbirliği ile dünyada tanınan bir ''Kür Merkezi'' olacağını, bunun yolunun da organizasyon, tanıtım ve işbirliğinden geçtiğini kaydetti.
Aydın, çalıştay sonucunda acil eylem planı hazırlanarak Türkiye'nin ve öncelikle Adana ve çevresinin ''Dünyada tanınan Kür Merkezi'' olması için tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının katkısını beklediklerini bildirdi.

Turizm destinasyon çalışması

İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Arık da Adana'nın turizmde birçok imkana sahip olduğunu, ancak bunları değerlendirme noktasında eksiğinin bulunduğunu, işbirliği yapılması halinde turizmde Çukurova destinasyonunun oluşturulabileceğini kaydetti.
Adana'da Sağlık Turizmi Derneği kurulduğunu, burada Çukurova Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve özel sağlık kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığını belirten Arık, şunları söyledi:
''İklimsel özelliklerimiz de dikkate alındığında Adana'da turizm yılın 12 ayında canlı tutulabilir. Adana merkezli bir turizm destinasyon çalışmasını gerek valiliğimiz, gerekse bakanlığımız düzeyinde sürdürüyoruz. Bu çalıştayın da bu çalışmaların önemli bir kolunu oluşturacağına inanıyorum. Bu imkanları değerlendirdiğimizde yöremizde ciddi bir istihdam yaratacağımıza da inanıyorum.''
Adana Vali Yardımcısı Adem Yılmaz da daha önce turizm bölgesi olan Antalya'nın Kemer ilçesinde kaymakamlık yaptığını hatırlatarak, ''Burada görüyorum ki özellikle sağlık turizminde büyük potansiyel var. Bunu harekete geçirmek için eylem planları hazırladık. Bu çalıştay da bizim bu çalışmalarımızın bir kolunu oluşturuyor. Faydalı olacağına inanıyorum'' dedi.
Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile resmi kurum müdürlerinin katıldığı Pendosis Tatil Köyü'ndeki çalıştayda, açılış konuşmalarının ardından bölgenin ''2023 ve 2050 Yaşlanma Politikaları, Stratejileri ve Vizyonu'' tartışıldı. Çalıştay sonrasında sonuç bildirisi yayınlanacağı kaydedildi.