Yaşam Çocuk

Yaşam Çocuk
Çocuk Dünyası

Sayfalar

31 Temmuz 2010 Cumartesi

Çocukluk Anıları - Oyuncak Resimleri


Oyuncak at
Oyuncak, oyun ve oyuncağın tarihi belki insanlık kadar eskidir. İlk çağda mağara duvarlarına resimler çizerken kullanılan taşlar bugünkü boya kalemlerinin ataları olarak oyuncak sayılmaktadır.
biliniyormuş. Yine aynı dönemlere ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler bulunmuştur. Eski Yunan, Tarihte bilinen ilk oyuncaklar Mısır’lılara aittir. M.Ö. 5. yüzyılda Mısırlı çocukların tahta atlarla oynadıklarına dair arkeolojik bilgiler edinilmiştir. M.Ö. 2. yüzyılda ise Mısır’da topaç, misketRoma ve Çin’de de kilden yapılıp fırınlanmış, hareketli kol bacaklara sahip bebekler yapıldığı bilinmektedir. Seri olarak üretilen ilk tahta bebekler ise 1700’lerin Almanyasına aittir. Türk tarihinde satılmak üzere yapılan oyuncaklar ise Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor. Eyüp’te hayvan bağırsağından yapılmış balonlar, tahta topaçlar, çemberler, tefler, toprak düdükler satıldığı da bilinmektedir.

Oyuncak, hem oyun hem oyunu sağlayan nesnedir. Topaç, bebek, çember, araba, bilye gibi. Çocuk, bebekliğinden başlayarak oyuncaklarla oynayarak dünyayı anlamlandırır ve eğlenir. Çocuk esas olarak kendi hayal dünyasını geliştirmek için kendi oyuncaklarını bulur veya imal eder. Tektip satılan oyuncaklar harcıalemdir. Çocuk, büyüklerini taklit ederek büyüdüğü için, büyüklerin kullandığı araç gereçlerin benzerini yaparak onunla büyükleri taklit etmesi sağlanır.
En basit oyuncak taştır ve sopadır.Üçtaş beştaş veya dokuztaş yahut kaydırak oyunu için her yerde taş bulunabilir. Sopa denilen basit bir ağaç dalı çocuğun hayalgücünde at, araba vb işlere yarar. Bir ağaç dalından yapılan sapan tabii bir oyuncaktır.
Yine tabii bir oyuncak uçurtmadır. Gazete kağıdını kullanarak ve bir iple uçurarak oyuncak haline gelir. Bir ip, ip atlama ve çekişme oyunu için de kullanılır.
Erkek çocuğunun vazgeçilmez oyuncağı silahtır. Bu da ağaçtan yapılabilir.
Ancak 20-21. yüzyıllarda teknolojik dijital oyuncaklar bütün bu doğal oyun ve oyuncakları ikinci plana atmıştır. Playstation yeni bir oyuncaktır ama ekranda oynanır. Dijital oyuncaklar çocuğu doğadan koparmaktadır.
Oyuncak Resimleri

Oyuncak Ayı


Oyuncak Bebek
--------------------